Staffan SundelinÖverläkare/kirurg

    Läkarexamen Karolinska Institutet 1991. Specialistutbildning inom oftalmologi 1993-1998 vid Universitetssjukhuset i Linköping. Tjänstgöring som specialistläkare vid US i Linköping 1993-2004 med inriktning på kirurgi inom ögats främre segment (grå starr, grön starr, hornhinna) samt ögonlockskirurgi. Anställd som överläkare vid ögonkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2004-2017 och där verksam med kirurgi inom ögats bakre segment (glaskropp, näthinna, gula fläck). Disputerad inom gula fläckens sjukdomar 2001.