Jessica BacklundUndersköterska

    Utbildade sig till undersköterska 2009-2010, har därefter arbetat med korttidsvård i Ljungby och Halmstads kommun.
    Arbetar i receptionen. Arbetar administrativt med remisser och bokning samt telefonrådgivning. Ansvarig operationsundersköterska.