Hossein ShamsÖverläkare/kirurg

Hossein Shams tog svensk läkarlegitimation 1988 och påbörjade sin ögonspecialistutbildnig i Karlstad 1990. Han blev färdig ögonspecialist 1994. Därefter arbetade Hossein på Ögonkliniken i Karlstad fram till 1998, då han tillträdde tjänsten som överläkare vid Ögonverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mellan 2001-2008 var Hossein sektionschef vid dagkirurgiska enhetens främre segment, där han mestadels utförde kataraktoperationer, corneal-transplantationer och glaukomoperationer. Han utförde även ett flertal sekundärlens-implantationer. Hossein har även arbetat mycket inom den privata sektorn och i ett flertal länder utöver Sverige, bl.a. i Danmark och England. Han arbetar sedan 2009 även på Memira med synfelsbehandlingar.