Ögonfakta

lite information
om ögat

18791
Gråstarrsoperationer
i SVERIGE
1,4 %
Utförs i
PRIVAT regi

GRÅSTARR

Antalet kataraktoperationer som görs årligen har i hela västvärlden ökat kraftigt sedan 1980-talet. Enligt Sveriges Ögonläkarförening utfördes, drygt 110 000 stycken kataraktoperationer år 2014 och 116 290 stycken år 2015. Det gör operation av katarakt är den vanligaste operationen alla kategorier i Sverige.

Nästan alla operationer görs som polikliniska ingrepp, vilket innebär att patienten går hem efter ingreppet.  Många jämför ingreppet med ett tandläkarbesök. Ytterst få behöver sövas, lugnande mediciner har ofta en god effekt om man känner sig orolig inför ingreppet. För de allra flesta räcker det med lokalbedövning som inte gör ont.

GLAUKOM

Kallas även för grön starr men ska definitivt inte förväxlas med gråstarr. Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Det kan orsakas av att trycket i ögat är för högt. Numera vet man dock att Glaukom även uppkommer vid normalt eller lågt ögontryck. De två vanligaste formerna av Glaukom är öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom.

Synfältet(vidvinkelseendet) kan få defekter och det är viktigt att hitta en behandling då skadorna ofta blir permanenta. Sjukdomsförloppet kan ofta bromsas genom trycksänkande behandling med hjälp av ögondroppar, men i vissa fall kan även laserbehandling eller operation komma i fråga.

Glaukom är vanligt i vissa familjer vilket tyder på att det finns en ärftlig faktor. Om man har släktingar med glaukom bör man därför gå på regelbundna kontroller hos en ögonläkare.

DIABETES

Diabetiker riskerar ögonproblem i större utsträckning än andra människor. Den vanligaste är diabetesretinopati. De vanligaste symtomen är suddig syn, vilket ofta hänger samman med blodsockernivåerna, fläckar eller blixtar i synfältet samt plötsliga synbortfall.

Den vanligaste orsaken till synproblem vid diabetes är svullnad av makula, även kallad gula fläcken. Det är en liten och mycket känslig del av näthinnan längst bak i ögat och platsen för det skarpa seendet. Med hjälp av gula fläcken kan vi se detaljer och utföra saker som kräver skarp syn som till exempel att läsa, se på tv och köra bil. Om svullnaden inte går ner kan synen försämras.

Laserkirurgi kan användas för att stoppa blödningar och tillväxt av onormala blodkärl i ögat som kan ha orsakat svullnaden. Lasern bränner igen de skadade kärlen och ger även ett ärr. Man behandlar alltså de läckande blodkärlen för att få läckaget att försvinna.

(Risken för diabetesretinopati ökar ju längre en person har haft diabetes. Den kan förekomma både vid Typ 1 och Typ 2 diabetes. Efter 15 års sjukdom har cirka 80 procent någon form av skada på näthinnan. De bästa resultaten uppnås om behandling fås så tidigt som möjligt, helst innan synen försämrats. Regelbundna ögonundersökningar är av stort värde. Det vanligaste är varje eller vartannat år beroende på vilken typ av diabetes man har.

MAKULADEGENERATION

Makula eller Gula fläcken är den mest centrala delen av ögats näthinna. Där ligger tapparna, som svarar för färgsinnet, tätt packade och det är det enda ställe där man ser riktigt skarpt.

Makuladegeneration, åldersförändringar i gula fläcken, innebär att det finns sjukliga förändringar i gula fläcken på näthinnan. Dessa förändringar kan leda till synnedsättning.

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år och den blir vanligare ju äldre vi blir. Förändringarna i gula fläcken kan delas in i två typer, en torr form och en våt form.

Den torra formen är den vanligaste. Torr typ har cirka 85 procent av de som får sjukdomen. Då sker synförsämringen ofta långsamt och leder mycket sällan till svår synskada.
Vid den torra formen av åldersförändring i gula fläcken finns det idag ingen medicinsk behandling att erbjuda.

Den våta formen drabbar cirka 10-15 procent. Den uppträder plötsligt och kan ge allvarlig synnedsättning. Den våta formen orsakas av att det bildas nya blodkärl under gula fläcken. De nybildade blodkärlen läcker ut vätska, blöder lätt och orsakar svullnad under gula fläcken. Om gula fläcken är svullen en längre tid bildas ett ärr där och ett stort antal synceller dör, vilket leder till synskada.

Vid den våta formen av sjukdomen kan behandling inte bota men bromsa synförsämringen hos vissa personer. En metod som har revolutionerat behandlingen av ”fuktig” makuladegeneration de senaste åren är injicering med läkemedel som hämmar tillväxten av nya blodkärl.

NÄTHINNEAVLOSSNING

Näthinneavlossning är precis vad namnet säger – näthinnan lossnar från sitt underlag, ögats innervägg. Hela näthinnan kan lossna eller bara en liten del. Om man inte får tillbaka näthinnan på rätt plats inom några veckor kommer ögat att bli blint.

Innan avlossningen sker upplever ofta de som fått näthinneavlossning ljusblixtar i synfältet eller så ser de rörliga mörka slingor. När näthinnan lossnar uppkommer det en svart skugga som motsvarar det avlossade området. Skuggans storlek ökar långsamt och om det når centrum av synfältet förloras synskärpan.

Enda sättet att bota näthinneavlossning är att operera ögat. Milda former av sjukdomen kan behandlas med enkla metoder medan svåra former kräver komplicerade operationer.
Resultaten efter dessa operationer är i regel mycket goda. Om näthinneavlossningen läker som den ska kan man återgå till normala sysslor efter 3-4 veckor.