Kvalité & miljö

högkvalitativ vård
som tar hänsyn till miljön

HS Ögonklinik startade sin verksamhet i januari 2017 på Brogatan 3 i Halmstad. Vi innehar landstingsavtal och utför både landstingsfinansierade och privata behandlingar. Vi behandlar bl.a. patienter som har grå starr, grön starr, diabetesförändringar och åldersförändringar i gula fläcken. Vi utför även ögonplastikoperationer. Vi arbetar med det senaste inom diagnostik såsom OCT, synfältsundersökningar, YAG-laser samt det senaste inom kataraktoperation med fakoteknik. Vi har en operationsverksamhet med erfarna ögonspecialistkirurger.

Kvalitet för oss innebär att:

  • Erbjuda vård av internationell toppklass med korta väntetider
  • Vår utrustning alltid genomgår service av certifierade tekniker
  • Alltid ge relevant information anpassad efter patientens behov och kunskap
  • Att tillsammans med externa parter alltid granska oss själva för att ständigt bli bättre
  • Identifiera, ständigt uppdatera och sedan uppfylla lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innebär att vi:

  • noga kontrollerar och följer den miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet
  • utvärderar vår miljöpåverkan ur ett brett perspektiv för att ständigt kunna förbättra vår miljöprestanda
  • är resurseffektiva och bygger kunskap för att ta miljöhänsyn vid val och nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder. Vi stimulerar innovationer, teknikutveckling och nytänkande

HS Ögonklinik vill inte bara se till att vår verksamhet påverkar miljön negativt så lite som möjligt, utan vidtar också åtgärder för att påverka miljön positivt. Detta genom att vi b.la.

  • Ställer krav på våra leverantörer.

Det här är vi på HS Ögonklinik