Frågor och svar om Precison Laser Cataract Surgery

 Kategori Kliniken, Utrustning

Jag har hört att er klinik nu erbjuder kataraktkirurgi med laser. Kan du berätta mer om detta ingrepp?

Som du kanske vet, innefattar kataraktkirurgi att man tar bort den egna linsen och ersätter den med ett implantat. När man använder CATALYS® Precision Laser System kan många delar av kirurgin som förut gjorts med handhållna instrument ersättas med högre precision av lasern.

Vad är fördelarna med kataraktkirurgi med laser?

Med CATALYS® laser kan kirurgen utföra: Individuellt anpassad behandling med avancerade 3D-bilder som vägledning Precis laserkirurgi Skonsammare kirurgi för ögat

Vad är en CATALYS® laser?

CATALYS® Precision Laser System används för att behandla patienter som genomgår kataraktkirurgi för att ta bort den egna grumliga linsen. Den används för att göra en öppning i den främre delen av linskapseln, för att mjukgöra den grumliga linsen och för att göra operationssnitten i ögat.

Är jag en lämplig kandidat för kataraktkirurgi med laser?

Om du är en kataraktpatient, så kan du vara en lämplig kandidat. Du ska inte göra kataraktkirurgi med laser om du har vissa hornhinneproblem eller ögonimplantat eller om du är yngre än 22 år. Du måste kunna ligga platt på rygg utan att röra dig under ingreppet. Du måste kunna tåla lokal- eller droppbedövning . Informera din läkare om du tar mediciner som alfablockare då dessa mediciner kan påverka hur läkaren gör operationen. Din läkare kommer att diskutera ditt ingrepp mer detaljerat med dig under förundersökningen och då avgöra om du är en lämplig kandidat.

Andra nyhetsinlägg