Gråstarr

katarakt
gråstarrkirurgi

Någon gång efter 50 års ålder kommer de flesta av oss sannolikt att höra en ögonläkare säga:  ”Du har gråstarr”. Gråstarr är en grumling av linsen i ögat som orsakar synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Gråstarr kan låta skrämmande, men modern gråstarrkirurgi kan vanligtvis återställa synen, och i de flesta fall även minska beroendet av glasögon. Denna ögonsjukdom är oftast åldersförknippat och därför är förekomsten vanligare hos äldre. Nya studier har visat att cirka 17 procent av svenskar över 40 år har gråstarr i ett eller båda ögonen. Tack och lov så modern gråstarrkirurgi en av de säkraste och mest effektiva kirurgiska ingreppen som görs i Sverige, särskilt om du är frisk och inte har befintliga ögonsjukdomar såsom: grönstarr, diabetes ögonsjukdom eller gula fläcken sjukdom.

GRÅSTARR KIRURGI

Vid gråstarrkirurgi tas den grumliga linsen i ögat bort och ersätts med en konstgjord lins. Dessa linser kallas för intraokulära linser, eller lOL.
Proceduren utförs vanligtvis polikliniskt med enbart lokalbedövning och kräver ingen sjukhusövernattning.
De flesta moderna gråstarrkirurgimetoderna innefattar användningen av en högfrekvent ultraljudssond som bryter ned den grumliga linsen i små bitar, som sedan, via ett litet snitt, tas bort från ögat med en sug. Detta förfarande, som kallas phacoemulsification eller ”phaco,” kan idag utföras med ett mindre snitt än vad man gjorde med tidigare vilket har resulterat i snabbare läkning och minskad risk för komplikationer. Efter att den grumliga linsen är borttagen så sätter kirurgen in en specialanpassad lins på den gamla linsens plats.

INFÖR KATARAKTOPERATION OCH VAL AV LINS

Idag finns många typer av linser att välja mellan för gråstarroperation, beroende på dina specifika behov. Förutom linser för korrigering av närsynthet och översynthet (monofokal IOL) finns det idag multifokala linser som ger glasögonfrihet både på nära och långt håll. Toriska linser korrigerar bryttningsfel (astigmatism) Tyvärr bekostar regionen enbart monofokala linser. multifokala eller toriska linser får patienten i dagsläget bekosta själv.

Om du har några frågor eller funderingar angående olika typer av linser diskutera det med din gråstarrkirurg i god tid före den planerade operationen.

En okomplicerad gråstarroperation varar normalt mellan 8-15 minuter, men man får räkna med att vara på kliniken i minst 90 minuter. Detta eftersom förberedelser innan operationen, information, instruktioner om efterbehandlingen samt återhämtningen kräver sin tid.

ATT TÄNKA PÅ
 • Du måste ha någon som kan köra dig hem efter gråstarrkirurgi.
 • Du kommer att ordineras läkemedel ögondroppar att använda flera gånger/dag under några veckors tid efter operationen.
 • Medan ögat läker kan du uppleva att ditt öga är rött och att din syn är dimmig under de första dagarna eller veckorna efter ingreppet.

 

Under åtminstone första veckan av din återhämtning är det viktigt att undvika följande:

 • Ansträngande aktiviteter och tunga lyft (ingenting över 8 kilo).
 • Framåtböjning, motionering och liknande aktiviteter som kan påverka ögats läkning.
 • Vatten kan skvätta i ögat och orsaka infektion. Håll ögonen stängda och huvudet bakåtlutat medan du duschar. Undvik också att simma eller bada i badtunna i minst två veckor efter ingreppet.
 • Alla aktiviteter som skulle utsätta det nyopererade ögat för damm, smuts eller andra föroreningar som kan orsaka infektioner.

 

Din kirurg kan ge dig ytterligare instruktioner och rekommendationer för din efterbehandling beroende på dina specifika behov och resultatet av din procedur. Om du har några frågor är det bara att kontakta oss för råd.

Om du har gråstrarr som kräver operation på bägge ögonen så kan dessa opereras vid samma tillfälle om så önskas. Detta kan du diskutera vid ditt konsultationsbesök.

FRÅGOR & SVAR OM GRÅSTARR

Vad är gråstarr?

Grå starr, eller katarakt som det heter i medicinska termer, innebär att ögats naturliga lins grumlas.

I takt med att gråstarren tilltar försämras oftast synförmågan gradvis eftersom att linsen blir mer ogenomskinlig.

Varför får man gråstarr?

Gråstarr förekommer i alla åldrar men det vanligaste är att man får sjukdomen när man blir äldre. Undersökningar visar att mer än hälften av alla personer över 65 år har gråstarr.

Orsakerna till varför äldre får gråstarr är fortfarande inte helt kända.

Det finns däremot en del faktorer som vi vet påverkar t.ex.

 • Om ögat blivit utsatt för alldeles för mycket av solens ultravioletta ljus
 • Som en följd av en sjukdom t.ex. diabetes eller regnbågshinneinflammation
 • Rökning
 • Vitaminbrist och undernäring
Hur vet man om man fått gråstarr?

Vanligtvis har du märkt en synnedsättning de senaste åren eller månaderna. Några av de vanligaste symptomen är att du:

 • Får sämre och suddigare syn
 • Lätt bländas (T.ex. vid bilkörning i mörker)
 • Upplever dubbelseende
 • Har svårare att bedöma avstånd (T.ex. vid trottoarkanter)
När ska man söka vård?

Om du misstänker att du har gråstarr bör du kontakta en optiker eller ögonläkare.

Tidigare var man tvungen att vänta tills gråstarren ”mognat” innan man kunde operera,

Men tack vare den medicinska utvecklingen med operationsmetoden och den medicin tekniska utrustningen kan man idag operera ögat så snart patienten upplever att synförmågan försämrats och påverkar det dagliga livet.

Jag har varit hos en ögonläkare som konstaterat att jag har gråstarr. Vad händer nu?

Operation är enda effektiva behandlingen för gråstarr.

Innan operation kommer ögat att undersökas på nytt. Man kommer mäta ögats längd med hjälp av laser (eller ultraljud beroende på hur tät gråstarren är) för att sedan beräkna vilken styrka den konstgjorda linsen ska ha.

Vid operation får du lokalbedövning med ögondroppar. Den grumlade linsen delas in i bitar med hjälp av ultraljud som sedan ”äts” upp genom pupillen via ett litet snitt i hornhinnan. Därefter sätts den konstgjorda linsen in. Operationen tar vanligtvis ca. 20 min och du kan gå hem samma dag.

Hur blir synen efter en gråstarroperation?

Efter operationen kan du fortfarande uppleva lite dimsyn emellanåt. Färger kan ofta upplevas lite blåare. Det är mycket vanligt att det skaver och kliar i ögat i upp till ett par veckor efteråt. Ögat kan även vara rött och irriterat. En rekommendation kan vara tårersättningsdroppar, som ofta hjälper.

En tid efter operationen, vanligtvis ca. 6 veckor, behöver du ev. prova ut nya glasögon, som komplement till den nya linsen. Detta gör du hos din optiker. Personer, oftast yngre, som före operationen kunnat växla mellan avståndsseende och närseende, förlorar den förmågan och måste skaffa sig läsglasögon.

Måste man gå till optiker och skaffa glasögon efter en gråstarroperation?

I takt med att du blir äldre och den naturliga linsen blir stelare förlorar ögat sin förmåga att ställa in sig från långa till korta avstånd. Vilket innebär att du behöver läsglasögon. Man kan i samband med sin gråstarrsoperation få bra närseende och avståndsseende genom att välja en multifokal lins. Det finns även linser som kan korrigera brytningsfel och du bör bli informerad om detta innan din operation. Dessa linser bekostas sällan av landstinget, men i vissa fall kan man få betala mellanskillnaden mot en vanlig lins då man ändå behöver opereras för sin gråstarr.

Jag är gråstarropererad för några månader sedan och har börjat se suddigt igen. Har min gråstarr kommit tillbaka?

Gråstarr botas helt och hållet med en operation och kan alltså inte komma tillbaka.

En vanlig orsak till dimsyn efter en gråstarroperation är s.k. Efterstarr. Efterstarr brukar märkas från ett par månader upp till några år efter operationen och kan enkelt och smärtfritt tas bort med hjälp av laser. Kontakta din ögonläkare.